• Menu
  • Home
  • Zoek

Veilig beton pompen

Leden van BBB gaan voor het arbeidsveilig verpompen en verwerken van betonmortel. Dat betekent dat bij het transporteren van betonmortel op de bouwplaats veiligheid een hoge prioriteit heeft.

Informatieblad veilig beton pompen

Veiligheid betekent verantwoordelijkheid en voortdurende alertheid van medewerkers van betrokken partijen. De betonpompleverancier en de opdrachtgever/aannemer dragen er zorg voor dat er door de betrokken werknemers, voordat er tot lossen van betonmortel wordt overgegaan, een zogenoemde "last minute risico analyse" wordt uitgevoerd op de onderstaande punten, waaraan qua veiligheid minimaal moet worden voldaan. Indien het resultaat van deze analyse negatief is, betekent dit dat er niet zal worden gelost en verpompt.

  • Stabiele ondergrond.
  • Begeleiding naar de losplaats.
  • Stroomvoerende kabels en/of leidingen.
  • Veilige opstelplaats.
  • Restbeton.
  • Lossen op de openbare weg.


Last minute analyse

PDF icoonBBB_Risicoanalyse_Betonpompen (63 kB)