• Menu
  • Home
  • Zoek

Opgave betonmortelleverancier

Als betonmortel wordt verpompt heeft dat betontechnologisch consequenties. Daarom heeft de betonmortelleverancier altijd informatie nodig. Naast de standaard vragen tijdens de bestelling, over sterkteklasse, milieuklasse en consistentiegebied, zijn ook de type pomp en de afstand belangrijk.

BBB-Opgave-BetonleverancierBelangrijke randvoorwaarde is de consistentieklasse. Die moet minimaal S2 bedragen, beter is echter S3. Het gaat daarbij om de verwerkbaarheid aan het einde van de slang en die kan afwijken van de verwerkbaarheid aan het begin. Foto: Nijwa BV

 

Welke type betonpomp wordt er gebruikt?

Allereerst is het van belang om te weten wat voor type pomp er wordt ingezet. Hiermee kan de betonmortelleverancier bepalen welke maximale korrelgrootte is toegestaan. Wordt er bijvoorbeeld met een giekpomp gewerkt, dan is een maximale korrelgrootte Dmax van 32 mm mogelijk. Een aanhangerpomp kan die korrelgrootte door de kleine slangdiameter niet verwerken. In plaats daarvan is een Dmax van 16 mm of zelfs van 8 mm noodzakelijk, afhankelijk van de exacte diameter. Helaas wordt in de praktijk nog wel eens een ander type pomp doorgegeven dan waarmee uiteindelijk wordt gestort.

Welke afstand moet er worden verpompt?

Als tweede is het belangrijk te weten over welke afstand het beton wordt verpompt. Als er extra slangen nodig zijn, is het zeer aannemelijk dat de Dmax lager en de consistentieklasse hoger moeten worden. De afstand waarover wordt verpompt is, zeker niet verticaal, niet oneindig. Wanneer betonmortel verticaal wordt verpompt, moet naast de wrijvingsweerstand in de leiding immers ook nog een hydrostatische druk ten gevolge van de zwaartekracht worden overwonnen. Door de aanwezigheid van bochten in de leiding, zal de afstand afnemen waarover de betonmortel kan worden verpompt.

Wat is de samenstelling van het betonmengsel?

Als derde punt is het van belang te weten of er sprake is van extra toevoegingen aan het beton, zoals staal- of kunststofvezel. Ook hiervoor moet de betonmortel worden geoptimaliseerd om het goed te kunnen verpompen en verwerken. Vooral voor het verpompen over grote lengte kan het nodig zijn eerst een smeerbed door de leiding te voeren, bijvoorbeeld cement met veel water en mogelijk een klein beetje zand. Het smeerbed vertint de leidingen; deze worden als het ware gecoat met een laagje cementpasta, zodat het eerste beton makkelijker door de leidingen kan worden verpompt. Wordt er geen smeerbed gebruikt en is de lengte waarover wordt verpompt lang, dan kan het voorkomen dat het beton 'vastslaat' met alle gevolgen van dien. Het smeerbed kan, altijd in overleg met het pompenbedrijf, worden besteld bij de betonmortel leverancier.

Consistentie betonsamenstelling
Een extra aandachtspunt is de consistentie aan het eind van de slang. De gevraagde consistentieklasse, die ook op de afleverbon staat genoteerd, betreft de betonmortel voordat deze de pomp in gaat. Door het verpompen kan de verwerkbaarheid teruglopen waardoor aan het eind van de slang een stuggere betonmortel ontstaat dan beoogd. Al met al heeft de aangeleverde informatie invloed op de keuzes die de betontechnoloog maakt ten aanzien van het mengsel. Buiten de normale aspecten als sterkte- en milieuklasse zijn vooral de korrelgrootte en -verdeling, hoeveelheid fijn materiaal <250 µm, hoeveelheid water en de verwerkbaarheid belangrijke aandachtspunten.