• Menu
  • Home
  • Zoek

Typen betonpompen

Beton pompen is de meest eenvoudige, veiligste en milieuvriendelijkste manier om beton te verplaatsen van de betonmixer naar de plek waar het gebruikt wordt. Er zijn veel verschillende typen betonpompen. Van giekpomp tot hallenpomp en van leidingpomp tot verticale pompoplossingen. 

Betonpomp_M42Er zijn circa 250 verschillende soorten betonpompen in Nederland in gebruik. De pomp kan zelfstandig op een locatie staan of gemonteerd zijn op een vrachtwagen. Foto: Faber Betonpompen BV

Geschiedenis

De betonpomp maakte in 1920 zijn intrede in Nederland, maar was toen vanwege de matige techniek beperkt inzetbaar. Vanaf de jaren zeventig nam de technologie een enorme vlucht.
Door de ontwikkeling in de kwaliteit van toeslagmaterialen speelde de betonpomp gaandeweg een steeds belangrijkere rol. Daarmee werd het mogelijk mengsels verpompbaar te maken
zonder dat de vereiste prestaties daar onder hadden te lijden. De traditionele kruiwagens en de moderne versie daarvan, de zogenoemde japanners (tweewielige bakken), werden in korte tijd vervangen. Tegenwoordig is de betonpomp een heel vertrouwd beeld op de bouwplaats. Mede door de komst van de mixerpomp is het pompen voor een groter publiek interessant geworden.

Horizontaal en verticaal pompen

Er zijn circa 250 verschillende soorten betonpompen in Nederland in gebruik. De pomp kan zelfstandig op een locatie staan of gemonteerd zijn op een vrachtwagen. De zelfreidende pomp bestaat uit een vrachtwagenchassis, een pompsysteem en een verdeelmast. De grootste zelfstandige betonpomp ter wereld heeft een 101 meter verticaal. Met behulp van een vaste standpijp in het gebouw is tot nu toe een maximale pomphoogte van 675 meter bereikt tijdens de bouw van Burj Khalifa tower in Dubai. Hoe hoog beton werkelijk verpompt kan worden is niet bekend. Dit hangt in grote mate af van de maximale druk die de betonpomp kan leveren en het ontwerp van het beton zelf. Horizontaal zijn al afstanden van rond de 3 kilometer bereikt. Het verpompen van beton over deze lange afstanden is een enorme uitdaging en vereist zeer uitgebreide voorbereiding en gespecialiseerde BBB-medewerkers.

Typen betonpompen

Er zijn in principe drie typen betonpompen: de stationaire betonpomp, de mobiele betonpomp en de pomp­mixer. Afhankelijk van de uitvoering hebben deze pompen een capaciteit om 20 tot 200 m3 beton per uur te verpompen.

Stationaire betonpomp
De stationaire pomp ter grootte van een container is een opzichzelfstaande unit die op een vaste plek wordt opgesteld. De unit wordt gevuld met beton vanuit een mixer, waarna de pomp het beton via leidingen en/of slangen naar de werkplek transporteert. Dit type pomp wordt veelal ingezet bij hoogbouw of grote bouwwerken.

Mobiele betonpomp
De werking van een mobiele pomp is gelijk aan de stationaire, maar deze unit is verrijdbaar. Er zijn mobiele pompen met of zonder giek, afhankelijk van het bereik dat gewenst is. De giek­lengte kan variëren van twintig tot ruim zestig meter. Bij mobiele pompen zonder giek moet men leidingen of slangen uitlopen. Mobiele pompen worden vaak ingezet bij laagbouw of bij inpandig betonwerk.

Pompmixer
Pompmixers zijn betonmixers die zijn uit­gerust met een pompinstallatie. De inzet van deze pompmixers is met name voor kleine projecten een ideale combinatie van aanvoer en verwerking van de betonmortel. Zo'n wagen komt voorrijden, is in staat zichzelf leeg te pompen en vertrekt daarna weer. Een pompmixer kan ook het beton van een andere truckmixer verpompen. De meeste pompmixers hebben een giek. Pompmixers zijn in te zetten bij kleine hoeveelheden, bij binnen­stedelijke projecten met weinig ruimte op de bouwplaats en bij moeilijk bereikbare werkplekken of 'inpandig betonwerk.. 

Type betonpomp voor welk project?

Type betonpomp Verticaal bereikHorizontaal bereik Info Toepassing
Bron: BBB, mei 2016
Betonpomp 63-59 63 meter 59 meter 5-delig   
Betonpomp 58-54  58 meter  54 meter     
Betonpomp 52-48  52 meter  48 meter  5-delig   
Betonpomp 42-38  42 meter 38 meter    
Betonpomp 36-32 36 meter 32 meter    
Betonpomp 34-30 34 meter 30 meter    
Betonpomp 31-27 31 meter 27 meter telescoop   
Hallenpomp 28-24 28 meter 24 meter    
Hallenpom 24-20 24 meter 20 meter    
Citypomp 16-20 16 meter 20 meter    
Citypomp 12-16 12 meter 16 meter